oferta ksztalcenia 2017 18

 
Zaproszenie na konferencje naukową Drukuj
Poniedziałek, 22. Maj 2017 13:15

Studenci Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na drugą interdyscyplinarną studencką konferencję naukową Projekt: Mistrz dnia25 maja 2017 w sali P102 Instytutu Psychologii w budynku A-16 Uniwersytetu Zielonogórskiego (Al. Wojska Polskiego 69).

 
Zaproszenie na konferencję Drukuj
Sobota, 06. Maj 2017 18:58

2017.05.16 konferencja

 
Zaproszenie na konferencję Drukuj
Sobota, 13. Maj 2017 11:44

2017.05.26  Konferencja Koszyce

 

 

 
Zaproszenie na konferencję Drukuj
Niedziela, 14. Maj 2017 09:26

2017.05.19  konferencja

 
Dyżur Prodziekan ds. Studenckich Drukuj
Piątek, 12. Maj 2017 13:12

Najbliższy dyżur Prodziekana ds. Studenckich 29-05-2017 r. (poniedziałek) godz.11:00

 
Szkolenie dla pracowników Drukuj
Środa, 12. Kwiecień 2017 11:38

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie pt.  "Wskaźniki oceny jakości czasopism naukowych. Indeks Hirscha i cytowania w bazach Web of Science, Scopus oraz w Google Scholar" organizowane specjalnie dla pracowników Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii przez Bibliotekę UZ. Spotkanie odbędzie się
9 maja (wtorek) 2017 r. o godz. 11.30 w auli Biblioteki przy al. Wojska Polskiego 71.

 

Program spotkania:

 1. W jakich czasopismach warto publikować? Jak sprawdzić "jakość" czasopisma?
  • Baza Polskich Czasopism Naukowych i Fachowych ARIANTA.
  • Ministerialne listy czasopism.
  • Kryteria doboru czasopism z listy B.
  • Wskaźniki oceny czasopism w bazie Web of Science (Impact Factor i inne)  i Scopus (SCImago Journal Rank i inne).
 2. Jak wyliczyć cytowania i określić indeks Hirscha w bazach bibliometrycznych?
  • Bazy cytowań Web of Science Core Collection i Scopus - funkcje, specyfika.
  • Program Publish or Perish (Google Scholar).
  • Analiza cytowań w WoS, Scopus, PoP.
  • Indeks Hirscha i jego obliczanie.

 

Jarosław Wagner

Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju

 
Pracownicy wydziału ekspertami parlamentarnego zespołu d/s zdrowia publicznego Drukuj
Środa, 12. Kwiecień 2017 23:01

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Zbigniew Izdebski oraz dr Krzysztof Wąż z Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali powołani do grona ekspertów Parlamentarnego Zespołu d/s zdrowia publicznego. Wzięli oni udział w posiedzeniu Zespołu, które poświęcone było tematowi Zdrowie prokreacyjne zaczyna się od edukacji.


W posiedzeniu uczestniczyli posłowie i senatorowie, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia z nowo powołanym podsekretarzem stanu Zbigniewem Królem, a także przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia i edukacji. Grono ekspertów zasiliły także prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska i  prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta. 

Posiedzenie dotyczyło obecnego kształtu edukacji seksualnej i edukacji zdrowotnej w polskich szkołach w kontekście przemian w sferze aktywności seksualnej młodzieży oraz w kontekście ginekologii rozwojowej. Bardzo ożywiona, kilkugodzinna dyskusja była próbą znalezienia porozumienia ponad podziałami światopoglądowymi czy partyjnymi w sprawie kształtu edukacji seksualnej w polskich szkołach. Przedstawicieli MEN i MZ zobowiązano do zaprezentowania członkom komisji szczegółowych informacji w tej sprawie, także w kontekście zbliżającej się reformy systemu edukacji.


Parlamentarny Zespół d/s zdrowia publicznego tworzy 18 posłów i 2 senatorów, reprezentujących różne partie. Przewodniczącą Zespołu jest posłanka Beata Małecka-Libera, była wiceminister zdrowia.

 
Zaproszenie na konferencję Drukuj
Środa, 12. Kwiecień 2017 10:19

2017.06.07 08 konferencja

 
Zaproszenie na konferencję Drukuj
Środa, 12. Kwiecień 2017 10:02

2017.06.02 konferencja

 
Głos mamy jeden na całe życie – zaburzenia emisji głosu jako problem społeczny Drukuj
Wtorek, 11. Kwiecień 2017 00:08

2017.04.27 Glos small

Pracownia Logopedii mieszcząca się w strukturze Katedry Podstaw Pedagogiki i Logopedii Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktoranci Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii oraz Lubuskie Centrum Laryngologii zapraszają do udziału w  seminarium naukowym „Głos mamy jeden na całe życie – zaburzenia emisji głosu jako problem społeczny”. Seminarium organizowane jest z okazji Światowego Dnia Głosu obchodzonego corocznie 16 kwietnia. Zaproszeni goście – lekarze, logopedzi, pedagodzy, aktorzy – dyskutować będą nad najnowszymi wynikami badań dotyczącymi emisji i higieny głosu. Seminarium dedykowane jest szczególnie osobom, dla których głos jest lub będzie podstawowym narzędziem pracy. W trakcie seminarium przedstawione zostaną także praktyczne wskazówki dotyczące zasad pracy narządem głosu, aby bez problemów służył człowiekowi jak najdłużej oraz był skutecznym środkiem przekazu informacji. Udział w seminarium wymaga wcześniejszej rejestracji.

 
WYNIKI KONKURSU - IX EDYCJI EWALUACJI PROCESU KSZTAŁCENIA NA UZ Drukuj
Wtorek, 11. Kwiecień 2017 07:55
 
Przedmioty do wyboru Drukuj
Wtorek, 24. Styczeń 2017 10:53

Dotyczy studentów kierunku PEDAGOGIKA - II rok / wszystkie specjalności

 

Studia stacjonarne


Lista osób, które wybrały przedmiot:

Z uwagi na małe zainteresowanie, przedmiot Socjologia kultury nie zostanie uruchomiony. Osoby, które wybrały ten przemiot zostały przeniesione na przedmiot Socjologia edukacji.

 

Osoby, które nie znajdują się na ww. listach i nie dokonały wyboru poprzez system elektroniczny, zostały przypisane także do przemiotu Socjologia edukacji.

 

Studia niestacjonarne


Z uwagi na małe zainteresowanie przedmiotami Socjologia edukacji oraz Socjologia kultury - przemioty te nie zostaną one uruchomione.

Uruchomiony zostanie tylko przemiot Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny. 

 

 
Polski (Polish)

Nowości