Zaproszenie Drukuj
Wtorek, 21. Luty 2017 08:16

Z ogromną przyjemnością zapraszamy w dniu 02.03.2017r. na wykład z cyklu WYKŁADY MISTRZÓW pod tytułem: "PSYCHOLOG JAKO BADACZ I JAKO... PRACOWNIK NAUKOWY. Między przykazaniami etosu i nakazami biurokracji ", który wygłosi prof. dr hab. Jerzy Brzeziński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład odbędzie się 02.03.2017r o godzinie 11:00 w sali Aula C bud A-16

 
Dyżur Prodziekan ds. Studenckich Drukuj
Poniedziałek, 20. Luty 2017 14:37

Dyżur Prodziekna ds. studenckich w dniu 25.02.2017r.  jest odwolany. 

 
UWAGA STUDENCI Drukuj
Poniedziałek, 20. Luty 2017 14:36

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii przedłużony został termin zimowej poprawkowej sesji egzaminacyjnej do 16 marca  2017 r. dla wszystkich studentów wydziału – bez konieczności składania podań w dziekanacie.

 
Zaproszenie na konferencję Drukuj
Poniedziałek, 20. Luty 2017 09:28

2017.04.05 konferencja

 
Zaproszenie na konferencję Drukuj
Poniedziałek, 20. Luty 2017 09:27

2017.03.28   konferencja

 
Zaproszenie Drukuj
Poniedziałek, 20. Luty 2017 09:26

2017.03.17 strefa ruchu

 
Przedmioty ogólnouczlniane Drukuj
Czwartek, 02. Luty 2017 22:13

Uwaga studenci.

informujemy, iż od 01 lutego 2017 roku uruchomione zostały elektroniczne zapisy na przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej na rok akademicki 2016/2017 (semestr letni).
Oferta przedmiotów dostępna jest w systemie dziekanat po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto.

Wyboru należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2017 r.

Informujemy, że w tym roku akademickim zostały wprowadzone limity zapisów – 120 osób dla danego przedmiotu

Przedmioty, które nie uzyskają minimalnej liczby studentów nie zostaną uruchomione. W związku z powyższym studenci, którzy wybrali nieuruchomiony przedmiot będą musieli przepisać się na przedmiot, który został uruchomiony

Studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o wybór przedmiotów, które będą realizowane w terminie ich zjazdów

 

Przedmioty z oferty ogólnouczelnianej powinny zostać wybrane przez studentów kierunku:

  • pedagogika - 2 rok - studia I stopnia - studia stacjonarne i niestacjonarne
  • pedagogika - 2 rok - studia II stopnia - studia stacjonarne i niestacjonarne
  • praca socjalna - 1 rok - studia I stopnia - studia stacjonarne i niestacjonarne
  • socjologia - 1 rok - studia I stopnia - studia stacjonarne


Kierownik Dziekanatu
mgr Agata Szuba

 
Przedmioty do wyboru Drukuj
Wtorek, 24. Styczeń 2017 10:53

Dotyczy studentów kierunku PEDAGOGIKA - II rok / wszystkie specjalności

 

Studia stacjonarne


Lista osób, które wybrały przedmiot:

Z uwagi na małe zainteresowanie, przedmiot Socjologia kultury nie zostanie uruchomiony. Osoby, które wybrały ten przemiot zostały przeniesione na przedmiot Socjologia edukacji.

 

Osoby, które nie znajdują się na ww. listach i nie dokonały wyboru poprzez system elektroniczny, zostały przypisane także do przemiotu Socjologia edukacji.

 

Studia niestacjonarne


Z uwagi na małe zainteresowanie przedmiotami Socjologia edukacji oraz Socjologia kultury - przemioty te nie zostaną one uruchomione.

Uruchomiony zostanie tylko przemiot Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny. 

 

 
Ewaluacja procesu kształcenia Drukuj
Wtorek, 17. Styczeń 2017 09:58

 Ewaluacja 2017

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (IX) edycja ewaluacji procesu kształcenia. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć.

Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich.

Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 30 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. 

 

Tokeny odbierają starości (dla całego roku) w swoim dziekanacie. 

Więcej…
 
Zmiana godzin pracy dziekanatu Drukuj
Poniedziałek, 19. Grudzień 2016 13:20

Uwaga. Zmiana godzin pracy dziekanatu

Od 1 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana godzin pracy dziekanatu.

 

Poniedziałek - 09.00-13.00

Wtorek - 09.00-14.00

Środa - 09.00-13.00

Czwartek - 09.00-13.00

Piątek - nieczynne

Sobota - dyżur - 08.00-12.00

 
Przydział do grup językowych Drukuj
Poniedziałek, 12. Grudzień 2016 19:08
UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
Obowiązkowe spotkanie w sprawie przydziału do grup językowych dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających lektorat języka obcego w semestrze letnim odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 r. o godz. 11.30 w auli C w gmachu A-16, a dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia o godz. 12.00. Nie wypełniamy testu na platformie e-learningowej.
 
STUDENCI I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
Przydział do grup językowych nastąpi na pierwszych zajęciach lektoratowych w semestrze letnim. Nie wypełniamy testu na platformie e-learningowej.
 
Polski (Polish)

Nowości