oferta ksztalcenia 2017 18

 
Prof. Zbigniew Izdebski honorowym obywatelem Lubniewic Drukuj
Czwartek, 13. Lipiec 2017 11:24

Prof. Zbigniew Izdebski z Uniwersytetu Zielonogórskiego niedawno otrzymał tytuł honorowego obywatela województwa lubuskiego, a teraz został honorowym obywatelem Lubniewic. - Gdzie tylko mogę, wspominam o tej miejscowości - mówi prof. Zbigniew Izdebski, pedagog i seksuolog, kierownik Katedry Seksuologii Poradnictwa i Resocjalizacji UZ. Ten honorowy tytuł został mu nadany w piątek 7 lipca, podczas uroczystej sesji rady miasta, połączonej z otwarciem Festiwalu Michaliny Wisłockiej


Prof. Zbigniew Izdebski od ponad 30 lat zajmuje się badaniem seksualności człowieka. Jego liczne publikacje i występy doprowadziły go na listę stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Przez lata swojej pracy często spotykał się i zaprzyjaźnił z Michaliną Wisłocką, kobietą - legendą, wybitną popularyzatorką wiedzy na temat seksualności człowieka, uchodzącą za jedną ze sprawczyń „rewolucji seksualnej” w PRL.

 

czytaj dalej >>>

 

Serdecznie gratulujemy

 
Terminy obron prac dyplomowych Drukuj
Poniedziałek, 03. Lipiec 2017 12:34

Uwaga studenci,

prosimy o zapoznanie się z terminami obron prac dyplomowych >>>

 

 
Przedmiot do wyboru w j. angielskim Drukuj
Czwartek, 22. Czerwiec 2017 12:40

Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkich studentów wydziału do skorzystania z oferty zajęć w języku angielskim, które w semestrze zimowym 2017/18 poprowadzi profesor Margarida Pacinho z Uniwersytetu na Maderze.

Proponujemy dwa przedmioty:

Przed dokonaniem zapisów prosimy o zapoznanie się z sylabusami przedmiotów.

 

Psychologię twórczości polecamy w szczególności studentom 3 roku psychologii (przedmiot ten jest w programie studiów) natomiast Psychologia społeczna i wychowania dedykowana jest w szczególności studentom 2 roku pedagogiki I stopnia, którzy mają ten przedmiot w ofercie wykładów do wyboru.

 

Udział w zajęciach może być dla Państwa okazją do rozwoju umiejętności językowych, nawiązania współpracy ze studentami z Madery, a także może być ważnym atutem na rynku pracy bowiem wszyscy Państwo macie prawo do wpisania zajęć zrealizowanych w języku angielskim do swojego suplementu.

 

Na przedmiot mozna zapisać się na >> stronie << podając jako token swój numer PESEL.

 

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje udziela drogą mailową

prodziekan ds. kształcenia dr Elżbieta Kołodziejska

 
Uwaga !!! Drukuj
Środa, 21. Czerwiec 2017 09:32

Informujemy, że Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii nie będzie pełnił dyżurów w soboty w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień. 

 
Konkursy NCN Drukuj
Sobota, 17. Czerwiec 2017 12:36

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 • SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej informacji na stronie MNiSW

 
Wyróżnienie za publikację Drukuj
Poniedziałek, 12. Czerwiec 2017 09:01

W Konkursie na najlepszą książkę akademicką w roku 2017, na 21. Poznańskich Targach Książki Naukowej i Popularnonaukowej, Oficyna Wydawnicza UZ otrzymała wyróżnienie za publikację Zbigniewa Izdebskiego, Alicji Długołęckiej i Dariusza Radomskiego pt. Psychoseksualne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością. Studium badawcze.

 

Serdecznie gratulujemy

 
Przedmioty ogólnowydziałowe na rok akademicki 2017/2018 Drukuj
Czwartek, 01. Czerwiec 2017 17:55

Poniższa informacja dotyczy studentów kierunku Pedagogika (I stopień - obecny I rok oraz II rok; II stopień - obecny I rok) oraz studentów kierunku Praca socjalna (II stopień - obecny  I rok)

 

Szanowni Państwo, uruchamiamy elektroniczny wybór przedmiotów z oferty wydziału na rok akademicki 2017/2018. Przed wybraniem przedmiotu proszę się zapoznać jego zawartością w systemie SylabUZ

Z uwagi na nałożone limity (min. 30 - maks. 50 osób) nie wszystkie przedmioty zostaną uruchomione, dlatego w tym roku proszę ułożyć przedmioty w formie rankingu. 

 

Wyboru należy dokonać do 18 czerwca 2017 r. autoryzując się w systemie z użyciem własnego numeru PESEL, jako tokenu. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy otwarte zostaną 2 czerwca 2017 o 00:01

 

-------------------

 

Pedagogika - I stopień - obecny I rok (1 przedmiot do realizacji w semestrze zimowym i semestrze letnim)

Wybór na semestr zimowy

 • Psychologia społeczna i wychowania
 • Psychologia zdrowia i psychopatologia

Wybór na semestr letni

 • Socjologia edukacji
 • Socjologia kultury
 • Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny

Wybór przedmiotu - studia stacjonarne

Wybór przedmiotu - studia niestacjonarne

 

-------------------

 

Pedagogika - I stopień - obecny II rok (1 przedmiot do realizacji)

 • Jakość życia, jakość szkoły
 • Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji
 • Projektowanie szkoleń edukacyjnych
 • Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku
 • Wychowanie w różnych religiach i kulturach

Wybór przedmiotu - studia stacjonarne

Wybór przedmiotu - studia niestacjonarne

 

-------------------

 

Pedagogika - II stopień - obecny I rok (2 przedmioty do realizacji)

 • Być dobrym rodzicem
 • E-learning
 • Kapitał edukacyjny dziecka
 • Logopedia XXI wieku w obliczu wielokulturowości
 • Partnerstwo edukacyjne a kapitał społeczny w aspekcie jednostkowym i zbiorowym
 • Pułapki opieki i wychowania
 • Sieci społeczne w działaniu
 • Teoria decyzji
 • Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn
 • Zarządzanie konfliktem

Wybór przedmiotu - studia stacjonarne

Wybór przedmiotu - studia niestacjonarne

 

-------------------

 

Praca socjalna - II stopień - obecny I rok (2 przedmioty do realizacji)

 • Być dobrym rodzicem
 • E-learning
 • Kapitał edukacyjny dziecka
 • Logopedia XXI wieku w obliczu wielokulturowości
 • Partnerstwo edukacyjne a kapitał społeczny w aspekcie jednostkowym i zbiorowym
 • Pułapki opieki i wychowania
 • Sieci społeczne w działaniu
 • Teoria decyzji
 • Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn
 • Zarządzanie konfliktem

Wybór przedmiotu (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

 

 
Przedmioty ogólnouczelniane Drukuj
Wtorek, 30. Maj 2017 11:05

Uwaga studenci.
informujemy, iż do 7 lipca 2017 r. w systemie dziekanat należy dokonać wyboru przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej na rok akademicki 2017/2018.
Wybór przedmiotów możliwy jest tylko poprzez indywidualne konto w systemie dziekanat. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z sylabusami przedmiotów ogólnouczelnianych na stronie - http://sylabuz.uz.zgora.pl


W tym roku akademickim zostały wprowadzone limity zapisów – maks. 120 osób dla danego przedmiotu.
Przedmioty, które nie uzyskają minimalnej liczby studentów nie zostaną uruchomione. W związku z powyższym studenci, którzy wybrali nieuruchomiony przedmiot będą musieli przepisać się na przedmiot, który został uruchomiony
Studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o wybór przedmiotów, które będą realizowane w terminie ich zjazdów

 

Przedmioty z oferty ogólnouczelnianej na semestr zimowy 2017/2018 powinny zostać wybrane przez studentów kierunku:

 • Psychologia - 1 rok - studia jednolite magisterskie stacjonarne
 • Psychologia - 1 rok - studia jednolite magisterskie niestacjonarne
 • Socjologia - 1 rok - studia II stopnia - studia stacjonarne

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Agata Szuba

 
Honorowy Obywatel Województwa Lubuskiego Drukuj
Niedziela, 28. Maj 2017 13:21

Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Kuczyńskiemu rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego i prof. dr. hab. Zbigniewowi Izdebskiemu z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ.

Z.Izdebski

Tytuł Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego nadawany jest wybitnym osobistościom, które swoimi czynami wzbogaciły dorobek województwa lubuskiego w różnych dziedzinach. Tytuł jest nadawany osobom fizycznym bez względu na miejsce ich zamieszkania i obywatelstwo, może być nadany danej osobie tylko raz, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może także zostać nadany pośmiertnie. Honorowy Obywatel Województwa Lubuskiego ma prawo do używania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego, wpisu do Księgi „Honorowych Obywateli Województwa Lubuskiego” (do wczoraj było ich 17) oraz uczestniczenia na prawach honorowego gościa w uroczystych sesjach Sejmiku. Panowie Profesorowie nie są jedyni, którzy zostali wczoraj uhonorowani tym zaszczytnym tytułem. Obok nich znalazła się także znana aktorka, Lubuszanka – Joanna Brodzik.

 

Serdecznie gratulujemy

 
Pracownicy wydziału ekspertami parlamentarnego zespołu d/s zdrowia publicznego Drukuj
Środa, 12. Kwiecień 2017 23:01

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Zbigniew Izdebski oraz dr Krzysztof Wąż z Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali powołani do grona ekspertów Parlamentarnego Zespołu d/s zdrowia publicznego. Wzięli oni udział w posiedzeniu Zespołu, które poświęcone było tematowi Zdrowie prokreacyjne zaczyna się od edukacji.


W posiedzeniu uczestniczyli posłowie i senatorowie, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia z nowo powołanym podsekretarzem stanu Zbigniewem Królem, a także przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia i edukacji. Grono ekspertów zasiliły także prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska i  prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta. 

Posiedzenie dotyczyło obecnego kształtu edukacji seksualnej i edukacji zdrowotnej w polskich szkołach w kontekście przemian w sferze aktywności seksualnej młodzieży oraz w kontekście ginekologii rozwojowej. Bardzo ożywiona, kilkugodzinna dyskusja była próbą znalezienia porozumienia ponad podziałami światopoglądowymi czy partyjnymi w sprawie kształtu edukacji seksualnej w polskich szkołach. Przedstawicieli MEN i MZ zobowiązano do zaprezentowania członkom komisji szczegółowych informacji w tej sprawie, także w kontekście zbliżającej się reformy systemu edukacji.


Parlamentarny Zespół d/s zdrowia publicznego tworzy 18 posłów i 2 senatorów, reprezentujących różne partie. Przewodniczącą Zespołu jest posłanka Beata Małecka-Libera, była wiceminister zdrowia.

 
WYNIKI KONKURSU - IX EDYCJI EWALUACJI PROCESU KSZTAŁCENIA NA UZ Drukuj
Wtorek, 11. Kwiecień 2017 07:55
 
Przedmioty do wyboru Drukuj
Wtorek, 24. Styczeń 2017 10:53

Dotyczy studentów kierunku PEDAGOGIKA - II rok / wszystkie specjalności

 

Studia stacjonarne


Lista osób, które wybrały przedmiot:

Z uwagi na małe zainteresowanie, przedmiot Socjologia kultury nie zostanie uruchomiony. Osoby, które wybrały ten przemiot zostały przeniesione na przedmiot Socjologia edukacji.

 

Osoby, które nie znajdują się na ww. listach i nie dokonały wyboru poprzez system elektroniczny, zostały przypisane także do przemiotu Socjologia edukacji.

 

Studia niestacjonarne


Z uwagi na małe zainteresowanie przedmiotami Socjologia edukacji oraz Socjologia kultury - przemioty te nie zostaną one uruchomione.

Uruchomiony zostanie tylko przemiot Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny. 

 

 
Polski (Polish)